Ontwikkeling Smart City Water System

   

Een consortium van MKB-bedrijven uit de Hightech en de Maintenance sectoren, in samenwerking met de gemeenten Breda, Roosendaal en de TU Delft ontwikkelt een innovatief, nieuw systeem voor het automatisch en volcontinu meten van allerlei parameters in de riolering. Dit systeem bestaat uit speciale meetringen die in de riolering aangebracht kunnen worden. De meetringen worden voorzien van sensoren en maken gebruik van de beschikbare datacommunicatie (StadsWifi) en energievoorzieningen. Door een rioolnetwerk te voorzien van een groot aantal van deze relatief goedkope meetringen en 24/7 te meten wordt het watersysteem permanent gemonitord. Hierdoor wordt veel data gegenereerd over het afvalwater zelf (hoeveelheid, samenstelling, vervuilingsgraad, oorsprong) maar ook over de staat van het rioolsysteem.

                                                                                 

Gebruik van data

De door de sensors gegenereerde (big) data wordt gecombineerd met andere relevante gegevens, multidimensionaal geanalyseerd tot bruikbare informatie in rolgerichte dashboards, wat leidt tot een beter inzicht in het functioneren en het gebruik van het complete watersysteem.
Na validatie zijn de gegevens beschikbaar als open data.

Pilot fase

Dit project bevindt zich momenteel in de pilot-fase. De eerste succesvolle testen zijn uitgevoerd in de proefopstelling riolering in de gemeente Breda

November 2018

Roosendaal:

Donderdag 25 oktober is de eerste ring geplaatst bij het gemaal Kortendijk in Roosendaal.  De eerste echte data komt nu binnen en wordt voorlopige lokaal opgeslagen bij I-sago.

Hieronder een overzicht van de gegevens van de eerste week. Daarin zijn de gemiddelde waardes per uur te zien. Deze zijn ook afgezet tegen de neerslaggegevens van meetstations in de buurt. De bij het gemaal aanwezige pompen zorgen er uiteindelijk voor dat de waterhoogtes weer omlaag gaan.

Uit bovenstaande grafiek is duidelijk de relatie tussen neerslag en temperatuur te zien.  Alleen bij de laatste neerslag zie je dit niet terug. Het kan zijn dat de neerslag daar lokaal minder was. Een ander station gaf daar tussen 14:00 en 18:00 0,2 tot 1 mm  per uur  aan.

Hierboven staat de relatie tussen neerslag en waterhoogte. Hierbij is nog geen relatie gelegd met de pompstatussen.

 

Februari 2019

Zoals eerder al aangegeven zijn we genomineerd voor de Rioned innovatie prijs 2019.

Rioned had uit 12 inzendingen 4 projecten geselecteerd. Een mooie gelegenheid om dit project aan een breder publiek te tonen.

Ter voorbereiding hierop hebben we een mooie animatie film gemaakt waarin te zien is hoe we dit project zijn gestart, wat we samen met de partners al hebben bereikt en waar we uiteindelijk naar toe willen.  Met trots hebben we deze film laten zien waarna het publiek kort vragen kon stellen.  Het resultaat mag er zijn.

De film werd enthousiast ontvangen en men was zeer geïnteresseerd in het vervolg.

Natuurlijk zijn we blij met onze de 3e prijs en dat we ons project op dit podium konden laten zien.

 

De presentatie:

 

 

 

Post has no taxonomies