Processen - i-sago - diensten pagina

Processen

Ieder project dat betrekking heeft op het efficiënt inrichten van het beheer van een openbare ruimte, krijgt te maken met processen. Deze processen zijn belangrijk om in kaart te brengen en daarbij te kijken welke andere zaken zoals beschrijvingen en verbeteringen er in deze processen aangebracht kunnen worden. Alleen door de processen optimaal in te zetten en te benutten, kan het beheer van een openbare ruimte optimaal ingericht worden. Het team van i-Sago werkt aan projecten door middel van procesoptimalisatie of door procesbegeleiding. 

Procesoptimalisatie

In veel projecten is procesoptimalisatie benodigd, dat bestaat uit procesanalyse, -beschrijving en -verbetering. Zo wordt er na een analyse een beschrijving ontwikkeld waarna het digitale landschap in kaart gebracht kan worden. Een ander essentieel onderdeel is het vastleggen van de databehoefte. 

Regelmatig missen de juiste tools voor de meest optimale manier van werken. In deze situaties zorgen wij ervoor dat er tools ontwikkeld worden die zorgen dat een proces volledig geoptimaliseerd kan worden. Daarbij zorgen we ervoor dat er ook standaarden vastgelegd worden en deze afgestemd worden op de standaarden. Zo kan de data op een juiste manier opgeslagen en uitgewisseld worden binnen het proces. 

Ieder proces is anders en daarbij is het belangrijk om de juiste componenten samen te stellen. Deze componenten kunnen uit verschillende vakgebieden komen en zorgen samen voor een optimale beheersing van de openbare ruimte. De juiste componenten vinden is niet altijd eenvoudig en kan soms veel technische diepgang bevatten. Wij beschikken over diverse specialisten en partners die hier de juiste stappen in kunnen zetten en de juiste ontwikkelingen kunnen realiseren.

Procesbegeleiding

Door onze jarenlange ervaring worden wij geregeld bij trajecten betrokken om de procesoptimalisatie te begeleiden en de juiste tools en handvaten aan te reiken. Zo kunnen wij ook helpen bij het inzetten van de juiste partijen om het proces optimaal te kunnen doorlopen. 

Wat hebben we op dit gebied al mogen doen?

Wij hebben onder andere de procesanalyse riolering beheer Roosendaal, onderzoek, onderhoud en begeleiding mogen uitvoeren. Ook hebben wij het Initiële GWSL project OVL Roosendaal uitgevoerd. Voor VISI Tooling hebben we tools mogen ontwikkelen om processen te optimaliseren. Bij GWSW en GWSL zijn er standaarden afgestemd en vastgelegd voor het opslaan en uitwisselen van data. De projecten Living Lab Roosendaal en Water Specials Breda bestonden voornamelijk uit het samenstellen van de juiste componenten om uiteindelijk openbare ruimtes optimaal te beheersen. 

Ben je benieuwd wat i-Sago kan betekenen voor jouw organisatie op het gebied van processen? Neem dan contact met ons op of vul onderstaand formulier in.