Kennis - i-sago - diensten pagina

Kennis

In de combinatie van kennis, data en processen is het onderdeel kennis een breed begrip. De inzet van onze kennis verdelen wij in drie verschillende onderdelen om zo een duidelijk beeld te geven van wat kennis inhoudt bij i-Sago.

Ontwerpen van water- en lichtsystemen 

Het ontwerpen van water- en lichtsystemen bevat een complex geheel aan componenten die samengesteld dienen te worden. Deze componenten zijn onder andere besturing en automatisering. Bij watersystemen spelen alleen deze onderdelen een rol, bij lichtsystemen zijn zaken als toekomstbestendig, flexibel en uitbreidbaar ook zaken die essentieel zijn in de ontwikkeling. Water- en lichtsystemen zijn complex en zeer technisch om te ontwikkelen. Een innovatief en voornamelijk kwalitatief systeem dat toekomstbestendig is, moet ook nog eens eenvoudig te beheren, aan te passen en te besturen zijn.

Binnen dit onderdeel hebben wij diverse projecten uit mogen voeren. Voorbeelden hiervan zijn Waterakkers, Alternatieve sanitatie Zundert en Slim verlichtingssysteem Binnenstad Eindhoven.

Kennisoverdracht in de vorm van opleidingen en documentatie

Kennisoverdracht gebeurt in diverse vormen. De meest voorkomende vormen zijn door middel van documentatie en in de vorm van opleidingen.

Documentatie

Veel documentatie is na ontwikkeling niet bijgehouden of geoptimaliseerd. Door de documentatie te optimaliseren, automatiseren of de besturing te verbeteren kan er veel winst behaald worden. Zo kan het beheer van een systeem makkelijker en/of efficiënter ingericht worden.

Binnen documentatie hebben wij onder andere het opstellen functioneel ontwerp (FO) en Piping & Instrumentation Diagram (P&ID’s) Specials rioolgemalen Den Bosch gedaan.

Opleidingen

Het ontwikkelen en geven van een opleiding vereist veel diepgaande kennis over zeer technische gebieden. Er zijn opleidingen die wij ontwikkeld hebben, en geven, op het gebied van het bepalen van informatiebehoefte, verzamelen, structureren en combineren van data. Al deze zaken hebben betrekking op de beheercyclus van stedelijk water.

Zo zijn wij een onderdeel van de Wateropleiding en werken wij samen met Overducon, opleider op het gebied van pomptechniek.

Aanbesteding

Gemeenten maken veelvoudig gebruik van aanbestedingen. Een aanbestedingssystematiek is daarbij belangrijk om een hoop zaken juist in te richten. Bij een aanbesteding komt ook altijd een Programma van Eisen kijken waarin alle eisen van een opdrachtgever en/of opdracht juist beschreven dienen te staan. De beoordeling van inschrijvingen waarbij raakvlak is met het verzamelen en organiseren van data dient ook op een juiste wijze geregeld te worden. De specialisten van i-Sago hebben jarenlange ervaring met aanbestedingen en het begeleiden van gemeenten gedurende dit proces.

Het project Aanbesteding hoofdpost/telecommunicatie (Utrecht/Breda) is een project waar wij veel in mochten betekenen, evenals de Aanbesteding telemetrie OVL.

Ben je benieuwd wat i-Sago kan betekenen voor jouw organisatie op het gebied van kennis? Neem dan contact met ons op of vul onderstaand formulier in.