Diensten 

” De processen voor het beheer van openbare ruimte zo efficiënt mogelijk inrichten. “

Dat is wat i-Sago doet voor gemeenten, overheden en toeleveranciers.

Voor het optimaliseren van processen wordt veelal data gebruikt. Eerst wordt de informatiebehoefte bepaald. Vervolgens worden de benodigde gegevens verzameld, gevalideerd, geanalyseerd en omgezet in informatie. Met deze informatie wordt het mogelijk om alle processen zo efficiënt mogelijk in te richten.

Hoe doen wij dat?

Alle projecten die wij uitvoeren, bestaan vaak uit meerdere zaken. De activiteiten die wij gedurende een project uitvoeren zijn gebaseerd op drie pijlers: kennis, data en processen Maar wat valt er nu onder deze pijlers? Dat leggen we natuurlijk graag uit.

Kennis - i-sago - diensten pagina

Kennis

Onze brede kennis wordt ingezet voor het ontwerpen van water- en lichtsystemen, kennisoverdracht in de vorm van opleidingen en documenten en voor het realiseren van aanbestedingen.

Bij het ontwerpen van water- en lichtsystemen gaat het om het samenstellen van een geheel aan componenten om te komen tot een toekomstbestendig, flexibel, uitbreidbaar en eenvoudig bestuurbaar systeem.

Het ontwikkelen en geven van opleidingen vraagt om veel kennis op het gebied van beheerprocessen én van informatiebehoefte bepaling, verzamelen, structureren en combineren van data binnen verschillende rollen van de beheercyclus van het stedelijk domein.

Aanbestedingen die raakvlak hebben met verzameling en organisatie van data binnen openbare ruimte vereisen veel inhoudelijke kennis en ervaring. Met deze kennis ondersteunen wij opdrachtgevers bij het bepalen van de juiste aanbestedingssystematiek, het opstellen van het Programma van Eisen en Notaʼs van inlichtingen en het beoordelen van inschrijvingen bij aanbestedingen

Lees meer over de inzet van onze kennis

Data

Het op een juiste manier inzetten van data kan in veel gevallen verder ontwikkeld worden. Onze specialisten zijn continu bezig met het initiëren en begeleiden van dataprojecten op de juiste data te vergaren en verwerken. Zo worden er meetprojecten gerealiseerd, data vergaard en gecombineerd om zo het beheer van openbare ruimte te ondersteunen.

Missende componenten worden indien nodig ontwikkeld om de benodigde data op een efficiënte en betaalbare wijze te verzamelen. Zo kan de juiste informatie achterhaald worden om openbare ruimte zo efficiënt mogelijk te beheren.

Uitgebreidere informatie over data
Data - i-sago - diensten pagina
Processen - i-sago - diensten pagina

Processen

Op het gebied van processen kunnen wij onze diensten verdelen in twee zaken. Procesbegeleiding is een onderdeel waar veel vraag naar is op het gebied van innovatieve ontwikkelingen. Daarnaast is procesoptimalisatie een veelvoorkomende activiteit waar onze specialisten aan werken. Binnen de procesoptimalisatie kijken wij naar procesanalyse, -beschrijving en -verbetering.

Het is essentieel om processen in kaart te brengen, beschrijvingen op de juiste manieren weg te zetten, het digitale landschap in kaart te brengen en de databehoefte vast te leggen. Daarna kan er gekeken worden naar het ontwikkelen van tools om processen te optimaliseren, vast te leggen en af te stemmen.

Zo kan er data vergaard worden welke via een standaarden opgeslagen en uitgewisseld worden. Dit zorgt ervoor dat er allemaal voor dat er met verschillende componenten een oplossing ontwikkeld wordt om tot een optimale beheersing van de openbare ruimte te komen.

Ik ben benieuwd naar meer over processen