Intelligente en schone gemalen

Waterbeheerinstallaties evolueerden de jongste jaren van kasten vol draden en schakelaars naar besturingssystemen op basis van software. Dat heeft één groot nadeel: om een systeem goed te laten functioneren, moeten monteurs en beheerders een heleboel gegevens verzamelen en invoeren. De installaties verbruiken veel energie en bij elke storing moeten tientallen metingen opnieuw gebeuren.

Daarom is i-Sago, in combinatie met twee partners, een project gestart om een module te ontwikkelen voor gemalen waarmee een gemaal op een slimme manier aangestuurd wordt en data onttrokken kan worden vanuit de gemalen en deze gecombineerd kunnen worden met externe data, waardoor ook predictive maintenance en predictive control mogelijk worden. Bovendien is het mogelijk om gemalen in de toekomst te integreren in slimme aansturing van objecten in de openbare ruimte.

De resultaten voor de eindgebruiker zijn als volgt:

  • De mogelijkheid om middels predictive maintenance alleen gericht onderhoud uit te voeren als hier noodzaak toe is.
  • De mogelijkheid om middels predictive control het systeem slim aan te sturen, met bij voorkeur uitwisselbare componenten.
  • Een sterke afname van het aantal storingen door condition based maintenance hetgeen leidt tot een hogere mate van tevredenheid van de inwoners van de stad.
  • Een modulair systeem dat data kan onttrekken van alle type gemalen en PLC’s. Dit systeem moet zichzelf kunnen inregelen/programmeren waardoor de installatie op een eenvoudige wijze kan geschieden.
  • Aanknopingspunten om in de toekomst stedelijke automatisering/automatisering objecten in de openbare ruimte verder te ontwikkelen, de zogenaamde Smart Cities. Met de ontwikkelingen van onderhavig project wordt, als het ware, een ondergronds Smart City gecreëerd. In de toekomst zouden ook andersoortige installaties (zoals verkeerslichten, verlichting, etc) gekoppeld moeten worden met het te ontwikkelen systeem.

 

Interreg

 

 

 

Post has no taxonomies