Rol- en procesautomatisering

Voor het Team Rioleringsbeheer van de gemeente Roosendaal heeft i-Sago een project uitgevoerd om inzicht te geven in de processen binnen en rond het rioleringsbeheer, en om de ondersteunende automatisering hiervoor te optimaliseren. Door middel van een serie interviews met de diverse functionarissen en de direct betrokkenen zijn de processen, rollen, raakvlakken en automatiseringsbehoefte in kaart gebracht.

Vervolgens zijn in nauwe samenwerking met het Asset Management Team een aantal verbeterpunten bepaald en volgstappen geïnitieerd.
Dit leidt tot een beter Asset Management Systeem met betere Asset data.
Tegelijkertijd, gebruik makend van standaard protocollen wordt het Contract Management voor uitbestede diensten geoptimaliseerd voor zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer.

Post has no taxonomies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.