Data gestuurd rioleringsbeheer

In nauwe samenwerking met de gemeente Roosendaal heeft i-Sago een nieuw contract opgesteld waardoor wordt overgegaan op een risico gestuurd (of data-gedreven) beheerproces.

Op deze manier wordt het beheer geoptimaliseerd en krijgt de beheerder meer inzicht in het functioneren en presteren van het areaal.

Ondersteund door een steeds meer data gedreven maatschappij, wordt de opdrachtnemer belast met het in kaart brengen van de status van het areaal zodat de rol van de rioleringsbeheerder verschuift van een sturende naar een regisserende rol.

Door het toepassen van GWSW standaarden en ViSI communicatie integraal onderdeel van het project te maken blijft het proces goed onder controle.

Post has no taxonomies