Digitale Transformatie

Digitale Transformatie

De veranderende, steeds meer gedigitaliseerde maatschappij zorgt ervoor dat commerciële en overheidsorganisaties sterk moeten versnellen als het aankomt op digitalisering.
Digitale communicatie, dataveiligheid, veranderende wetgeving worden hierbij steeds belangrijker.
De rol van technologie verschuift van instrument naar aanjager van nieuwe bedrijfs- en operationele modellen en organisaties zullen zich daar op aan moeten passen.

Zaken als procesanalyse, procesoptimalisatie, dataveiligheid, stuurgegevens en efficiency zijn hierbij zeker belangrijke steekwoorden, maar voor i-Sago blijft het vooral van belang de gebruiker centraal te stellen