RIONED innovatieprijs

De deelname van I-Sago aan de RIONED innovatieprijs begon met een ontmoeting met personeel van Waterschap de Dommel en Gemeente Waalre. De uitdaging stond getekend op een visitekaartje. Deze uitdaging was om de tegeltaks te vervangen en met een alternatief te komen. Het alternatief moest een berekening zijn van de daadwerkelijk geloosde hoeveelheid regenwater op de riolering. Een concrete uitdaging maar ook een gebied waar veel gebeurt en waar we niet altijd alles van weten. Want wat gebeurt er allemaal rondom de riolering?

Er zijn een hoop modellen en incidentele metingen die plaatsvinden bij rioleringen, maar hoe mooi is het als je daar real-time informatie uit kunt halen? Dat zou een mooie uitkomst zijn om waterstromen en verblijftijden in kaart te brengen. Huidige sensoren zijn erg nauwkeurig, duur en niet geschikt voor een langdurig verblijf in het riool. Om een goed systeem op te zetten, zijn er betaalbare en robuuste sensoren nodig. Geavanceerde data analyses kunnen dan een goed beeld geven van de situatie in het rioleringsstelsel. Deze methode helpt rioolbeheerders om in te spelen op de klimaatverandering, de belastbaarheid van het riool en het beheer efficiënter inrichten. Dat moet resulteren in lagere beheerkosten en ook een lagere milieubelasting.

Aan de hand van dit idee werd een eerste voorbeeldmodel gebouwd. Het team van I-Sago besloot zich, met dit idee, aan te melden voor de Amsterdam Smart City Challenge omdat water ook een vorm van verkeer is. Het concept wat gepresteerd werd, voldeed niet aan de oorspronkelijke opdracht maar werd wel verkozen tot winnaar. Daaruit volgde een grote stroom aan positieve reacties.

Om het idee concreter uit te werken, werden er diverse partijen betrokken bij het concept. Zo sloten 2M engineering, M. J. Oomen, iReckonu, Gemeente Breda, SMS Metaal Service, Gemeente Roosendaal, Kanters en de TU Delft zich aan in de vorm van een projectgroep. Het idee was namelijk niet alleen een sensor, maar een heel systeem. Zo zijn er verschillende sensoren nodig, communicatietechnieken, dataplatform met geavanceerde data-analyse en diverse dashboards voor diverse gebruikersgroepen.

Om dit concept te realiseren, was er natuurlijk budget benodigd. OPZuid gaf ons daarvoor een subsidie waarmee gestart kon worden. OPZuid is onderdeel van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling en richt zich op de subsidies voor innovatiebevordering en duurzame energie.

Samen met de projectpartners werd er gestart. Als eerste werd er een werkende censorring ontwikkeld. Deze censorring meet een combinatie van waterhoogte, debiet, temperatuur op verschillende hoogten. Er zijn al meerdere eerste exemplaren succesvol in gebruik binnen de Gemeente Roosendaal en de Gemeente Breda. De eerste data hebben daarbij al een goed beeld gegeven van de vulling van het riool, de schommelingen gedurende een dag en de invloed van regenval. Daarnaast zijn er ook diverse testen uitgevoerd met het meten van geleidbaarheid, PH, trillingen- en verplaatsingen van de rioolbuis. Deze data maakt het eenvoudiger om de belasting van de verschillende riool-delen in kaart te brengen. Zo kunnen de modelberekeningen getoetst worden aan de hand van werkelijke metingen.

Daarnaast wordt de verblijftijd beter zichtbaar en kunnen foutaansluitingen beter opgespoord worden. Door het registreren van schommelingen in de samenstelling van het rioolwater kunnen ook illegale praktijken zoals drugslabs, hennepkwekerijen of explosiever op te sporen. Verder zal het ook mogelijk zijn om de belasting per huishouden te berekenen om zo de rioolbelasting eerlijk door te kunnen rekenen. Dit was uiteindelijk het oorspronkelijke idee.

Er wordt continu doorontwikkeld om zo in de toekomst contactloos geleidbaarheid te kunnen meten. Daarnaast is de wens om ook geluid optische metingen en drukmetingen toe te voegen. Het idee was dat de RIONED innovatieprijs een mooie boost zou geven aan de doorontwikkeling.

Door de deelname aan de RIONED innovatieprijs blijven wij aan dit idee werken en flink door ontwikkelen.

Wie is RIONED?

Stichting RIONED is de koepelorganisatie in Nederland die zorgt draagt voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen. Dit is ook wel bekend als stedelijk waterbeheer waarin stad, water en mens verbonden worden.

Het idee van I-Sago werd gepresenteerd met behulp van een animatievideo die het idee visueel maakt. Deze video bekijken je hier: