Duurzaam ontwerpen (1)

Duurzame buitenruimte

Het was de wens van een verzorgingstehuis  om hun buitenruimte anders in te richten met hierbij de beleving van de cliënten centraal.

De buitenruimte wordt voorzien van levende verlichting, die zich automatisch aanpast en zo het gedrag van de cliënten en medewerkers kan beïnvloeden. Naast deze transitie naar beleving is in het ontwerp ook nagedacht over energie: voor het branden van de verlichting wordt zonne-energie gebruikt van panelen die op het gebouw geïnstalleerd worden. De gehele buitenruimte wordt aangepast aan het veranderende klimaat, met name meer en hevigere regenbuien, door een waterbuffer in de vorm van groen daken te installeren op het verzorgingstehuis. De nieuwe buitenruimte wordt gevisualiseerd met behulp van voor iedereen (met name de cliënten) begrijpelijke dashboards waardoor het geheel een educatieve functie krijgt.

Post has no taxonomies